Či je záhrada navrhnutá profesionálom alebo amatérom, určité zásady tvoria základ efektívneho záhradného dizajnu, čo vedie k tvorbe záhrad tak, aby spĺňali potreby, ciele a priania užívateľov a ich majiteľov.

Definícia záhradného dizajnu

Záhradný dizajn je umenie a proces navrhovania a vytvárania plánov pre rozvrhnutie a výsadbu záhrad a krajiny. Záhradná architektúra môže byť vykonaná samotným majiteľom záhrady, alebo odborníkom na rôznej úrovni skúseností a odborných znalostí. Väčšina profesionálnych záhradných dizajnérov má nejaké školenie v záhradníctve a princípoch záhradného dizajnu, pričom niektorí z nich sú aj záhradní architekti a majú viac formálnej úrovne výcviku, ktorý zvyčajne vyžaduje vyšší stupeň a často aj licenciu. Amatérski záhradníci môžu tiež dosiahnuť vysokú úroveň skúseností z rozsiahleho počtu hodín, ktoré odpracujú vo svojich záhradách, z príležitostných štúdii, či vážneho štúdia v magisterskom študijnom programe “Záhradník”.

Projektovanie krásnej záhrady

Prvky záhradnej architektúry zahŕňajú rozvrhnutie pevného krajiny, ako sú cesty, steny, vodné prvky, obývací priestor a obloženie; rovnako ako samotné rastliny, s prihliadnutím na ich záhradnícke požiadavky, ich sezónnosť, vzhľad, životnosť, rast zvyku, veľkosti, rýchlosti rastu, a kombináciu s inými rastlinami a krajinnými prvkami. Pozornosť je tiež venovaná potrebám údržby záhrady, vrátane času a finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre pravidelnú údržbu, čo môže mať vplyv na výber rastlín z hľadiska rýchlosti rastu a množenia, či už ide o ročné alebo trvalé rastliny – a mnoho ďalších vlastností.

Dôležité aspekty v záhradnom dizajne zahŕňajú: použitie záhrady, požadovaný štylistický žáner (formálny alebo neformálny, moderný alebo tradičný, a pod.) a spôsob, akým sa záhradný priestor napojí na dom alebo iné stavby v oblasti. Všetky tieto parametre sú predmetom rozpočtu.