Po slabom začiatku roka 2016 v ekonomických ukazovateľoch, Nemecko – najväčšia a najsilnejšia európska ekonomika – vykázala zlepšenie podnikateľského sentimentu za mesiac máj. Čísla boli najsilnejšie za posledných päť mesiacov, čo znamená, že tempo ďalšieho rastu v najväčšej ekonomike Európy bude veľmi pravdepodobne silné.

Index mníchovského inštitútu Ifo, založený na meraniach podnikateľského sentimentu, stúpol na 107,7 zo 106,7 po revízii v apríli. Táto úroveň presiahla viaceré odhady prieskumných agentúr a makro ekonómov, ktoré sa zhodovali len na miernom zvýšení na úroveň 106,8. Hlasovanie o dôvere hospodárskeho výhľadu Nemecka prichádza potom, ako dorazli aj iné dobré ekonomické správy. Hovorca nemeckej Bundesbank napríklad zverejnil, že ekonomika krajiny si aj naďalej udrží svoju fundamentálnu silu.

Meradlo súčasných ekonomických podmienok sa vyšplhalo na úroveň 114,2 zo stavu 113,2, ako uvádza správa Ifo. Meradlo ekonomických očakávaní vo firmách vzrástlo na úroveň 101,6 z úrovne 100,5, čo je “znateľne optimistickejšia prognóza pre nasledujúce mesiace,” uvádza sa v správe.

Silné a prosperujúce stavebníctvo bolo jedným z hlavných hnacích síl očakávaní nemeckého ekonomického rastu. Stavebníctvo v Nemecku je na tom veľmi dobre. Dôvera jednotlivcov aj firiem v rast v tomto odvetví vzrástla na najvyššiu úroveň od roku 1991. Nízke úrokové sadzby hrajú rovnako dôležitú úlohu v tomto sektore. Mnoho investorov v čoraz väčšej miere presúva financie z bankových účtov a alokuje ich do stavebných investícií.

Index Ifo “aktuálne zvrátil väčšinu zo svojho poklesu od začiatku roka, ktorý bol spôsobený najmä obavami o globálnu ekonomiku,” povedal Jennifer McKeown, vedúci európsky ekonóm Capital Economics v Londýne. Nárast indexu v máji “naznačuje, že ekonomika stále rastie stabilným tempom.”

DOBRÁ SPRÁVA PRE SLOVENSKÝCH REALITNÝCH INVESTOROV: Zlepšenie ekonomického sentimentu v Nemecku je veľmi dobrou správou pre slovenských investorov do nehnuteľností. Vzhľadom k tomu, že Slovensko je makroekonomicky priamo ekonomicky závislé na nemeckom vývoze, silné čísla z Nemecka automaticky znamenajú, že vyhliadky na profit z investícií do nehnuteľností v tejto krajine sú vynikajúce, aj s ohľadom na relatívne silný domáci ekonomický rast.