Slovensko má približne 360 existujúcich rezidenčných nehnuteľností na každých 1000 obyvateľov, pričom však z tohto počtu je len 317 bytových alebo domových jednotiek – ostatné nehnuteľnosti nie sú vhodné pre celoročný pobyt a / alebo svojou povahou nespôsobilé na osídlenie (napr. chalupy, dovolenkové domy, atď.).

Je dlhodobým cieľom kompetentných úradov a agentúr SR, aby bol v tejto oblasti dosiahnutý európsky priemer, t.j. 400 bytových alebo domových jednotiek na každých 1000 obyvateľov.

Je však podstatné v tejto súvislosti spomenúť, že tento cieľ nemusí byť dosiahnutý ľahko. V súčasnej dobe sa úroveň developmentu v Slovenskej republike pohybuje v číslach 12-13.000 nových nehnuteľností ročne. Na základe jednoduchej kalkulácie je možné vypočítať, že bude trvať viac ako 20 rokov, aby bol dosiahnutý vyššie uvedený cieľ.

Pre zahraničných investorov a iných potenciálnych kupujúcich do nehnuteľností v SR, údaje uvedené vyššie majú jednu veľmi dôležitú konzekvenciu. V súčasnej dobe je na Slovensku nedostatok viac ako 220 tisíc bytových jednotiek. Okrem toho sa pomerne značný počet už existujúcich, dnes však plne alebo zčasti chátrajúcich nehnuteľností (postavených ešte za komunistickej éry) v krátkom až strednom časovom horizonte stane neobývateľnými.

Všetky tieto skutočnosti poukazujú na podstatný uzáver. Zo všetkých európskych realitných trhov, na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami existuje stále potenciál pre REÁLNY rast – a to za účelom zhodnotenia kapitálu a dosiahnutia zisku u domáceho aj zahraničného investora.

POZNÁMKA PRE INVESTOROV #1: Pre záujemcov o kúpu nehnuteľnosti na Slovensku je dôležité vedieť, ako proces nadobúdania a kúpy nehnuteľností v tejto krajine skutočne funguje. Všetky technické informácie o kúpe nehnuteľnosti, vrátane povinnej dokumentácie, nájdete na slovenských vládnych webových stránkach: http://www.slovak-republic.org/property/#buying-process

POZNÁMKA PRE INVESTOROV #2: Slovenský zákon výslovne neuvádza, že tým, že zahraničný investor u nás kúpi nehnuteľnosť, automaticky dostáva právo trvalého alebo prechodného pobytu v Slovenskej republike. Táto skutočnosť však zaručene pomôže pri procese vybavovania žiadosti o trvalý pobyt, pretože týmto opatrením dôjde k ošetreniu a splneniu podmienky na ubytovanie v krajine, ktorá je jednou z nevyhnutných pre schválenie žiadosti o rezidenčný pobyt.

O podmienkach na udelenie trvalého pobytu na Slovensku sa zahraničný investor môže dočítať na vládnych webových stránkach: http://www.slovak-republic.org/residence/