+421 (903) 479 749
Studená 15090/12, 821 04 Bratislava
info@3drealestate.sk

ZVOLENÚ SOCIÁLNU PREZENTÁCIU PRIPRAVUJEME

3D Real Estate Slovakia - Formát sociálnej prezentácie

ZVOLENÝ SOCIÁLNY KANÁL 3D REAL ESTATE SLOVAKIA EŠTE NIE JE ONLINE. TO SA VŠAK ČOSKORO ZMENÍ.

Na sociálnej prezentácii v zvolenom formáte pracujeme

Vitajte v 3D REAL ESTATE SLOVAKIA, realitnej kancelárii, ktorej názov – obchodná známka je vlastnená spoločnosťou STRATIO NAI s.r.o. V 3D si veľmi ceníme Vašu dôveru a záujem o to, ako sa sociálne prezentujeme navonok a zároveň sme v neustálom kontakte so svojími klientami.

Jedným z takýchto sociálnych kanálov je práve sociálny kanál, na ktorý ste klikli pred tým, než ste sa dostali na túto stránku. Vami zvolený sociálny formát v súčasnej dobe ešte neprevádzkujeme – ale to neznamená, že nepracujeme na tom, aby sme aj tento spôsob sociálnej komunikácie sfunkčnili v najbližšom čase.

Pre instantný sociálny kontakt si zvoľte iný sociálny kanál, ktorý v 3D už k dnešnému dňu prevádzkujeme.

Zoberte prosím zároveň na vedomie, že zatiaľ čo v 3D vynakladáme všetko úsilie na to urobiť informácie na našom serveri čo najpresnejšími, tieto informácie sú poskytované v dobrej viere, bez akejkoľvek explicitnej alebo implicitnej záruky. Neexistuje žiadna záruka pokiaľ ide o presnosť a jednotlivé položky alebo odkazy na tejto stránke. Všetky informácie obsiahnuté na našej webstránke sú poskytované “tak ako stoja a ležia”, bez záruky akéhokoľvek druhu. V 3D Real Estate Slovakia nerobíme akékoľvek explicitné alebo implicitné zákonné záruky akéhokoľvek druhu voči používateľovi a / alebo tretej strane, vrátane záruk presnosti, aktuálnosti, úplnosti, predajnosti alebo vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel. Ak len sa nejedná o úmyselné pochybenie alebo hrubú nedbanlivosť z našej strany, nemáme žiadnu zodpovednosť za priestupky, zmluvy, alebo iné porušenia (v rozsahu povoleného platnou legislatívou vzťahujúcou sa na zodpovednosť za poskytované výrobky a služby) vo vzťahu k používateľovi a / alebo tretej strane. Nenesieme za žiadnych okolností zodpovednosť za stratené príležitosti, nepriame, osobitné, následné, náhodné, alebo represívne škody užívateľa a / alebo akejkoľvek tretej strany.

Zákaznícky servis a podpora

Pre zákaznícky servis kontaktujte : info@3drealestate.sk
Pre technickú podporu kontaktujte : webmaster@3drealestate.sk

Naše najnovšie aktuality v realitách

Výber niektorých našich partnerov