Po dobrom výkone európskej ekonomiky v roku 2017 očakávam, že sa jej dynamika udrží aj v roku 2018. Bude podporovaná rastom zamestnanosti, vysokou úrovňou spotrebiteľského sentimentu a uvoľňovaním menovej politiky. To bude mať zákonite pozitívny vplyv aj na trendy realitného trhu na Slovensku.

Predpokladám, že súčasný hospodársky moment v eurozóne sa udrží v budúcom roku s ďalším zdravým rastom reálneho HDP o 2,1%. Toto sa odvíja od odhadovaného rastu 2,4% za rok 2017 – čo je najrýchlejšie tempo rastu hrubého domáceho produktu v EÚ od roku 2007. Podľa môjho názoru hospodárske oživenie bude aj ďalej pokračovať, čiastočne preto, že bude (a už aj je) založené na faktoroch, ktoré podporia aspoň stredne-dobo udržateľný dopyt; rast osobnej spotreby bude podporovaný rastom zamestnanosti a silná tvorba hrubého fixného kapitálu by mala byť podporená vysokou úrovňou obchodného sentimentu.

Domáci dopyt bude podporovaný aj pokračovaním akomodačnej menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB). V januári ECB zníži tempo mesačných nákupov aktív v rámci svojho kvantitatívneho zmierňovacieho programu (QE), ale na väčšine roka bude fungovať až do septembra, po ktorom očakávam postupné znižovanie nákupov aktív ECB.

V sektore realít prevláda na väčšine európskeho trhu nehnuteľností optimistický výhľad, pričom podľa viacerých celoeurópskych prieskumov ku koncu 2017 polovica alebo takmer polovica respondentov očakáva zlepšenie európskeho hospodárskeho rastu v najbližších piatich rokoch, začínajúc rokom 2018.

Respondenti takisto vyjadrili v spomínaných prieskumoch pocit, že prvotné aktíva sú však už predražené a že hľadanie a nachádzanie „realitnej hodnoty“ v krajinách EÚ v oblasti nehnuteľností bude teda rastúcim problémom v tomto neistom a nepredvídateľnom makro prostredí (stále silné hnutia pravicových nacionalistov v Západnej aj Východnej Európe a USA, stále pretrvávajúce vojenské konflikty na Blízkom Východe, ešte stále trvajúca prisťahovalecká kríza, atď.).

Napriek tomu trh zostáva silný, čo dokazujú vysoké úrovne investícií do nehnuteľností v priebehu roka 2017, tak v rámci Európy, ako aj na Slovensku.

Čo sa týka Slovenska, očakávam, že jeho ekonomická expanzia bude v roku 2018 udržiavať stabilné tempo a ekonomický výstup opäť porastie, konkrétne z prognózovanej hodnoty rastu reálneho HDP 3,3% za rok 2017 na prognózovanú hodnotu rastu reálneho HDP 3,8% za rok 2018. Osobná spotreba bude aj naďalej hlavným propelerom rastu. Nákupy domácností opäť zaznamenajú vzrast, keďže trh práce aj naďalej posilňuje. Vysoký dopyt po pracovných silách v niektorých regiónoch a odvetviach by mal vyvíjať tlak na nominálne mzdy. Inflácia sa pravdepodobne ďalej zvýši, podporovaná priaznivými podmienkami dopytu. Predpokladám, že deficit verejných financií sa bude postupne, aj keď nie výrazne, znižovať.

Slovensko bude teda naďalej zažívať solídny hospodársky rast, o ktorom sa predpokladá, že sa ešte urýchli po tom, čo britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR) spustí v roku 2018 svoju novú továreň v Nitre. To sa odrazí predovšetkým v rozvoji výstavby priemyselných nehnuteľností v danej lokalite, pričom maloobchodný trh s nehnuteľnosťami je naďalej atraktívny vďaka klesajúcej nezamestnanosti a rastúcej kúpnej sile.

Nehnuteľnosti na Slovensku, či už rezidenčné alebo industriálne, budú podľa mojich analýz aj v roku 2018 zažívať citeľné obživenie dopytu. Predovšetkým už je a aj naďalej bude rásť záujem o pozemky priemyselného typu v okolí hlavného mesta, ktorých segment zaznamenal najväčší cenový pokles počas krízy 2008-2012.

Zaujímavými investíciami pokračovane budú kvalitné bytové domy v dobrých a perspektívnych lokalitách, aj na periférii Bratislavy. Rovnako sa bude zákonite vytvárať priestor na development infraštruktúry, vrátane doteraz častokrát veľkými žralokmi nabok odsúvaných projektov typu wellness, zábavný park, či sociálne centrum. Predovšetkým z dôvodu rastu spotrebiteľskej kúpnej sily, sentimentu voči spotrebe a nákupom, a tiež z dôvodu čoraz väčšej koncentrácie populácie v a pri hlavnom meste, ktorá si zákonite vyžaduje – a bude aj naďalej v čoraz väčšej miere vyžadovať – nielen splnenie základných existenčných predpokladov ako je práca, bývanie, obchodné centrum, ale aj objekty poskytujúce nadštandardné služby, akými sú zábava, starostlivosť o telo, starostlivosť o starších alebo chorých ľudí, či iné, doteraz často pre uši slovenských developerov „exoticky znejúce“ (a tým pádom zhodené zo stola) projekty so zaujímavým nápadom pre zvyšovanie blahobytu, životnej úrovne, zábavy a sociálnych či zdravotných istôt u ľudí, ktorí v a pri hlavnom meste bývajú.